graibštas

graibštas
1 graĩbštas sm. (2) 1. griebimas, išgriebimas: Duosi man žuvies iš pirmo graĩbšto Skr. 2. K, J.Jabl, Nm, Erž, Šlv toks tinklas, samtis: Su meškere per gilu, su graibštù žvejosime Vdžg. Su graibštu graibsčioju žuvis J. 3. griebtuvas, skylėtas samtis: Su graibštu virtinius, skrylius griebia išvirus J. Duok kokį graĩbštą – puodas bėga Skr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • graibstas — 2 graibstas sm. žr. 1 graibštas 2: Žvejai graibstu gaudė žuvis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • graibstas — 1 graibstas sm. žr. grebėstas 1: Prie gegnių pritvirtinti medinėmis vinimis graibstai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • graibštas — grai̇̃bštas dkt. Kai užvir̃s sultinỹs, graibštù nugraibýk putàs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • graibštas — 2 graĩbštas, ė smob. (2) Ldvn vagilius: Kokia boba graĩbštė, įšokus tuoj ką nors paims Slv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dukurys — dukurỹs (la. dukur(i)s) sm. (3b) Žg, Ob tinklas žuvims gaudyti braidant, graibštas, samtis: Piemuo nusimezgė dùkurį Brž. Einam šiandie su dukuriaĩs į upę – žuvies gausim Brž. Be dùkurio dubury žuvies nesugausi Rs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • graibsteklis — sm. žr. 2 graibstas: Jaunuoliai buvo apsiginklavę meškerėmis, graibstekliais, dėžutėmis su sliekais rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • graibstis — sm. Bru žr. 1 graibštas 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • graibštis — graĩbštis sm. (2); N, LsB540 žr. 1 graibštas 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • graistas — 2 graistas sm. LL273 žr. 2 graibstas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • greibštas — greĩbštas sm. Jrb žr. 2 graibštas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”